Support: +91 92514 25911 / 98872 41266
Travel Plan ...
Udaipur Travel Plan

1. Udaipur city sightseeing.

2. Udaipur to Nagda (Sas Bahu/Shastra Bahu Temple), Ekling Ji (Shiv Ling Temple), Nathdwara/Shrinath Ji (Shri Krishna Temple), Haldighati (Maharana Pratap & Akbar Battle Field).

3. Udaipur to Ranakpur (Jain Tempel & Surya Temple), Kumbhalgarh (Fort & Jain Temple).

4. Udaipur to CHittorgarh (Fort, Capital of Mewar/Udaipur).

5. Udaipur to Mount Abu (Hill Station) 2 days 1 Night).

6. Udaipur to Jaisamand Lake, Chavand, Dungerpur.

7. Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Osian (Jain Temple/Safari), Jaisalmer, Sam/Khuri Village (Send Dunes, Camel Safari), Bikaner, Mandawa, Delhi.

8. Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Osian (Jain Temple/Safari), Jaisalmer, Sam/Khuri Village (Send Dunes, Camel Safari), Bikaner, Pushkar/Ajmer, Jaipur, Delhi.

9. Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Osian (Jain Temple/Safari), Jaisalmer, Sam/Khuri Village (Send Dunes, Camel Safari), Bikaner, Pushkar/Ajmer, Jaipur, Agra, Delhi.

10. Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Osian (Jain Temple/Safari), Jaisalmer, Sam/Khuri Village (Send Dunes, Camel Safari), Bikaner, Pushkar/Ajmer, Jaipur, Sawai Madhopur, Agra, Delhi.

11. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Mandawa, Delhi.

12. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Delhi.

13. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Agra, Delhi.

14. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Sawai Madhopur, Agra, Delhi.

15. Udaipur, Chittorgarh, Bundi, Kota, Sawai Madhopur, Agra, Delhi.

16. Udaipur, Chittorgarh, Bundi, Kota, Sawai Madhopur, Jaipur, Agra, Delhi.

17. Udaipur, Chittorgarh, Bundi, Kota, Sawai Madhopur, Jaipur, Pushkar/Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Mandawa, Delhi.

18. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Sawai Madhopur, Bundi, Udaipur.

19. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, Udaipur.

20. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jaipur, Bikaner, Jaisalemer, Jodhpur, Udaipur.

21. Udaipur, Chittorgarh, Pushkar/Ajmer, Jaipur, Bikaner, Jaisalemer, Jodhpur, Mount Abu, Udaipur.

22. Udaipur, Mount Abu, Ambaji, Ahmedabad, Rajkot, Dwarka, Somnath, Diu, Gir, Ahmedabad, Udaipur.

23. Udaipur, Jaipur, Delhi. (3 to 5 Days).

24. Udaipur, Pushkar/Ajmer, Jaipur, Delhi. (5 to 8 days).

25. Udaipur, Pushkar/Ajmer, Jaipur, Agra, Delhi. (7 to 10 days).